Ne İşe Yarar

Kaymakam Görevleri Nelerdir Kaymakamlık Sınavı Konuları

Kaymakam Görevleri Nelerdir Kaymakamlık Sınavı Konuları

Kaymakamlık mesleği oldukça meşakkat isteyen ve birçok insanın hayaline yer edinen bir meslektir. Kaymakam ilçede devletin temsilcisi ve ilçenin başıdır. İlçedeki genel idareden sorumlu olmakla birlikte,birçok görevi bulunan mülki idari amiridir. Kaymakam olmak isteyen adayların öncelikle bazı şartları taşıması gerekiyor, daha sonra kaymakam alımları başvurusu yapmaları gerekidir. Adayların başvuru yapabilmesi için, siyaset bilimi kamu yönetimi, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, hukuk, psikoloji, halkla ilişkiler gibi bölümlerden mezun olması gereklidir. Daha sonra gerekli şartları sağlayan adayların başvurusu kabul edilir ve yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.Bu sınavlardan başarılı olan adaylar, kaymakamlık stajı yapar burasını da başarılı tamamlayan adaylarımız görev yerlerine kaymakam olarak atanırlar. Kaymakamlık mesleğine değindiğimize göre şimdi görev, yetki ve sorumluluklarından bahsedeceğiz.

Kaymakamın Görevleri

 • Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlayarak bunların verdiğ yetkileri kullanarak ödevleri yerine getirir ve valinin telimat veya emirlerini yürütmekle görevlidir.
 • Halkın ihtiyaçlarını karşılamkla görevlidir.Bunun için diğer bakanlıklar ile görüşmeler sağlar ve halkın ihtiyaçlarını denetler.
 • Kolluk kuvvetlerini denetleyebilmektedir.
 • Resmi törenlere başkanlık etmekle görevlidir.
 • Kanun ile belirlenen görev ve yetkiye göre kaymakamlar özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiridir.
 • İlçede yer alan devlet dairelerinden sorumludur.
 • İlçede köy varsa köy idarelerinden sorumludur.
 • Suç işlemesini önler, gereken tedbirleri alır.
 • Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlarda ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muharebede bulunurlar.
 • Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
 • Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar kesindir.
 • İlçe memurlarına takdirname verebilir.
 • Cumhuriyet bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yaparak tebrikleri kabul eder.
 • İdari işlerin düzenli işlemesi için gerekli tedbirleri alır.

Kaymakam olmak isteyenlerin,

 • Sosyal bilimlere karşı ilgisi olmalı ve bu alanda başarılı olması gerekmektedir.
 • Başka insanları kolayca etkileyebilen sözel- dilsel zekası veya yönü güçlü olmalıdır.
 • Yeniliklere karşı açık, farklılıkları benimseyebilen yaratıcı olmalıdır.
 • Kendisini geliştirmeyi seven sürekli kendini geliştirme çabası olmalıdır.
 • Başkalarına düşünclerini kolay bir şekilde aktarabilmeli, iletişimi güçlü olmalı.

Genel Nitelikleri ise,

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
 • Askerlikle ilgili bulunmamak olarak sayabiliriz.

Şimdi ise kaymakam olmak isteyen adayların hangi derslere çalısması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Kaymakamlık Sınavı Konuları Nelerdir

Sınavlarda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır.

 • Genel Yetenek ve Genel Kültür Teti olarak, Türkçe-14, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-4, Türkiye’nin sosyo- Ekonomik Yapısı-10, Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan hakları-6 çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
 • Alan Bilgisi Testi olarak, Anayasa Hukuku-13, İdare H.-18, Türkiye’nin İdari Yapısı-14, Türkiye’de Mahalli İdareler-9, Ekonomi-12 çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Uyarı : Sitemizde yer alan tüm yorumlar, yazan kullanıcıların sorumluluğundadır. Verilen hiçbir bilgi yönlendirme amacı taşımaz. Doğru yönlendirme için her zaman doktorunuza danışınız.